KOMU PIOSENKĘ 2022 za nami

W dniach 1-2 kwietnia 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się XIII Wojewódzki Przegląd Wokalny „KOMU PIOSENKĘ”. Byliśmy świadkiem wielkich emocji i wzruszeń, tym większych, że ostatnie edycje naszych przeglądów wokalnych odbywały się zdalnie. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, nauczycielom i opiekunom, szczególne gratulacje przekazujemy nagrodzonym i wyróżnionym.

Protokół KOMISJI załączamy w zakładce KONKURSY

Skip to content